Din trosfortælling – bruger du din tro?

Fredag d. 27. august

Vi har tilsyneladende glemt, at en af de mest grundlæggende ressourcer er troen, ligesom vi i vores oplyste samfund har glemt evnen til at tale om tro. Måske føler vi, at det er for privat. Men årsagen kan også være, at vi ikke selv har forstået eller hørt det egentlige i vores egen troshistorie. Med afsæt i den enkeltes skrevne tekst omkring en personlig eksistentiel/åndelig/religiøs erfaring, situation eller oplevelse, man har haft, går vi i dybden med den tro og det gudsbillede, fortællingen gemmer på. Sjældent er vi i stand til at høre det dybeste i de historier, vi fortæller om os selv og vores forståelse af verden. Og får derfor heller ikke frigjort vore iboende ressourcer og brugt dem konstruktivt i vores liv. Gennem samtaler i gruppen vil tidligere hospitals- og sognepræst Preben Kok kaste lys på hver enkelt deltagers fortælling, så vi bliver mere bevidste om det liv og potentiale, vores tro rummer. Tro er her forstået bredt som den overbevisning og tilgang vi giver tilværelsen mening ud fra. Teksten mailes en uge før workshoppen til Sommerskriveskoleleder Signe Malene Berg på mail: pastorberg@ domkirken.dk og må max fylde 1,5 side (600 ord). Nærmere info følger, når du er optaget på workshoppen.
Button
Preben Kok
Preben KokPræst og forfatter
Preben Kok (født 1948) er præst, forfatter og seniorsupervisor. Opvokset i Århus, cand. mag i historie og kristendom. Fra 1975- 2015 sognepræst i Engum. Fra 1986-2015 tillige sygehuspræst på Vejle Sygehus. I 2008 udkom hans bog ”Skæld ud på Gud”, solgt i over 40.0000 eksemplarer, oversat til svensk og engelsk. I 2017 udkom ”Slip livet løs” og i 2021 ”Arvegods”. Har siden 2014 arbejdet med rådgivning, Sjælesorg og inspiration på konsulentbasis. Blev i 2015 Ridder af Dannebrog. På 48. år gift med pensioneret viceskoleinspektør, Grete Kok. Parret har to voksne børn.