Klima & Litteratur

Torsdag d. 26. august

Hvordan skriver man skønlitterært om klimakrisen? I denne work- shop giver cand.mag i litteratur- historie og festivalleder på Klima&Litteratur Anna Chris Thompson, samt forfatter Pablo Llambías et bud på dette. Der vil blive introduceret forskellige typer af skønlitteratur, der for- holder sig til klimakrisen, samt forskellige oplæg til selv at prøve kræfter med at skrive ”klima- litteratur”. Vi håber med dette projekt at åbne op for nye måder at arbejde med litteraturen på. Begge undervisere vil være til stede under hele workshoppen.
Button