Ånden fra Bibelen

Lørdag d. 28. august

Det er umuligt at artikulere et greb om ordet ånd. Men vi forstår, hvad der menes, hvis tilværelsen kaldes åndløs. Så mangler vi et sprog for følelser, sansninger og eksistentielle forhold. Ur-betydningen af ånd har med åndedrættet at gøre, der indfinder sig med livet og forsvinder igen med døden som et mysterium. Ånd er det levende i det levende. Det levende skal her ikke blot forstås i en biologisk forstand. En tanke kan være levende og åndfuld. En politisk kultur kan være åndløs, når den, fordi den ikke kan måle det væsentlige, gør det målbare til det væsentlige. Selvom ånd ikke er noget tingsligt, træder den stofligt frem imellem os, når vi forholder os til os selv, hinanden og vores fælles verden. For ånd handler i høj grad om den betydning, vi tillægger verden. Så længe teksterne ikke dør, men bliver en del af nogles liv, vil ån- den fra Bibelen høre til det leven- de i vores kultur. Workshoppen vil arbejde med at skrive samtidsrelevante tekster inspireret af prædikengenren, der holder liv i nogle af de bibelske grundfortæl- linger.
Button
Steffen Ringgaard Andresen
Steffen Ringgaard AndresenSognepræst ved Vor Frue Kirke
Steffen Ringgaard Andresen (født 1961) er uddannet cand.theol. fra Københavns Universitet i 1991 og har siden 1992 været ansat som sognepræst i folkekirken, de sidste fem år ved Vor Frue Kirke i Køben- havn.